07.06.2013 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zamestnanosť mladých treba podporovať

Európska únia a domáce rozvojové mechanizmy by mali podporovať efektívne programy zamerané na podporu zamestnávania mladých ľudí vo všetkých sektoroch spoločnosti na miestnej, aj regionálnej úrovni. Zhodli sa na tom účastníci piatkovej medzinárodnej konferencie Využi šancu!, zameranej na zlepšenie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce.

„Viac pozornosti treba venovať programom kariérneho poradenstva a rozvoja praktických zručností. Vysokú prioritu musíme priradiť výučbe cudzích jazykov a podpore programov výmeny a mobility študentov," uvádza sa v deklarácii prijatej s odporúčaniami pre kompetentné úrady.
Konferencia sa konala v rámci projektu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Využi šancu!. Projekt realizujú Karpatská nadácia Slovensko a Karpatská nadácia Maďarsko ako príspevok k zlepšeniu šancí mladých ľudí na trhu práce, ktorí majú vzdelanie, ale nemajú pracovné skúsenosti.
„Nezamestnanosť mladých je vážny problém v celej Európe. Domnievame sa, že všetci hráči na trhu práce a vzdelávania majú isté kapacity na to, aby sa do riešenia tohto problému zapojili," zhodnotila situáciu Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Účelom konferencie je spojiť odborníkov aj ľudí z praxe z rôznych sektorov spoločnosti a spoločne hľadať možnosti, ako mladých ľudí lepšie pripraviť na výzvy trhu práce, keď ukončia svoje štúdium."
Účastníci konferencie zo Slovenska a Maďarska upozornili, že dobrovoľnícke a stážové programy praxe by mali byť podporované zo strany štátu rôznymi spôsobmi. Aj zapojenie neziskových organizácií do týchto programov môže byť pritom podľa nich výrazné a zasluhuje si podporu. K odporúčaniam patrí aj venovanie väčšej pozornosti vzdelávaniu detí a mladých ľudí o tom, ako podnikať a viesť si vlastnú živnosť. Do takýchto programov je pritom nevyhnutné zapojiť aj neziskové organizácie a podnikateľské subjekty.
Hlavnou aktivitou projektu Využi šancu! bola dvojmesačná dobrovoľnícka stáž študentov v neziskových organizáciách na Slovensku a v Maďarsku. Prax študentom poskytla praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. Projekt financovaný z eurofondov sa realizuje od októbra 2012 do septembra 2013. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down