17.09.2018 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zemiakársky deň v Spišskej Belej v znamení jubilea

V znamení okrúhleho jubilea sa niesol Zemiakársky deň, ktorý začiatkom augusta usporiadala spoločnosť EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o. v spolupráci s ÚKSÚP-om v Spišskej Belej. Témy podujatia zamerané na aktuálnu situáciu v pestovaní zemiakov v EÚ, komentovaná prehliadka demonštračných pokusov v rámci ktorej predstavili až 26 odrôd z portfólia spoločnosti EUROPLANT, pritiahli pestovateľov zemiakov z celého Slovenska.

Hostí podujatia privítal Ing. Stanislav Tremko, konateľ spoločnosti Europlant. Zdôraznil, že Zemiakársky deň v Spišskej Belej sa koná pri príležitosti 20. výročia pôsobenia spoločnosti Europlant na slovenskom trhu. „S množením sme začínali absolútne od nuly a dnes zastrešujeme až 70 percent množenia zemiakov na slovenskom trhu.“

Ing. Marián Tokár, vedúci skúšobnej stanice ÚKSÚP-u v Spišskej Belej objasnil založenie odrodového pokusu. Základom spracovania pôdy na jeseň bola orba do hĺbky 30 centimetrov a aplikácia fosforečných a draselných hnojív. Samotnej výsadbe odrôd zemiakov, ktorá sa uskutočnila 23. apríla, predchádzala predvýsadbová príprava pôdy spolu s aplikáciou dusíkatého hnojiva. Ďalšie operácie súviseli s oborávaním zemiakov a prekyprením riadkov  po výsadbe. Následne na konci mája sa vykonalo plečkovanie spojené s ďalším oborávaním porastov. Počas vegetácie sa v ošetrovaní sústredili na ochranu proti pásavke zemiakovej, plesni zemiakovej a ďalším chorobám zemiakov.

Na vývin porastov mal vplyv priebeh počasia s nedostatkom zrážok v apríli a v máji s  teplotami výrazne vyššími v porovnaní s dlhodobým normálom (v apríli o 6,1°C). Až v druhej polovici júna prišli početné zrážky, ktoré sa pravidelne vyskytovali aj v júli. „Môžeme konštatovať, že zemiaky v tejto oblasti, najmä skoré až stredne neskoré odrody, majú veľmi dobré podmienky. Samotná vegetácia je urýchlená približne o dva týždne, v  porovnaní s rokom 2017 máme o 20 ton vyššie úrody k danému termínu,“ dodal M. Tokár.

Množenie zemiakov na Slovensku

Ing. Maroš Slúka analyzoval množiteľské plochy zemiakov v roku 2018 na Slovensku: „V tomto roku je do množenia prihlásených 391,08 hektárov, celkovo ide o 130 množiteľských porastov všetkých generácií. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast o 3,1 hektára. Avšak v porovnaní s rokom 2008 (883,14 hektára) zaznamenávame permanentný pokles množiteľských plôch, čo pri takomto nepriaznivom trende môže v budúcnosti ohroziť celý proces pestovania zemiakov na Slovensku.“ Čo sa týka zastúpenia jednotlivých odrôd, v prvej desiatke prevažujú odrody spoločnosti Europlant, v poradí prvá odroda Laura sa množí na 41,17 hektára, nasledujú odrody Marabel a Anuschka. „V tomto roku máme prihlásených 52 odrôd, pričom každý rok stúpa počet odrôd, ale znižujú sa výmery množiteľských plôch,“ dodal M. Slúka.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down