Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), Odbor odrodového skúšobníctva, vykonáva v zmysle platnej legislatívy štátne odrodové skúšky na účely registrácie nových odrôd pestovaných rastlín na svojich skúšobných staniciach. Štátne odrodové skúšky zahŕňajú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti (ďalej len „DUS skúšky“), ktorých výsledkom je vypracovanie morfologického popisu odrody a skúšky hospodárskej hodnoty odrôd (ďalej len „VCU skúšky“), výsledkom ktorých je prehľad hlavných hospodárskych charakteristík skúšaných odrôd ako úroda, zdravotný stav, reakcia na abiotické faktory.

V štátnych odrodových skúškach za účelom registrácie hybridov kukurice siatej na zrno a na siláž bolo v roku 2021 zaradených a skúšaných spolu 300 hybridov, z toho 32 kontrolných. Hybridy sú podľa dĺžky vegetačnej doby zoskupované do skorostných sortimentov. Každý sortiment sa vysieva v troch opakovaniach s náhodným rozmiestnením členov (hybridov). Zrnové hybridy sú podľa sortimentov zaradené na štyroch lokalitách, silážne hybridy na troch lokalitách. V rámci Slovenska sa ako skúšobné lokality pre kukuricu siatu využíva sieť jedenástich skúšobných staníc ÚKSÚP-u.

V grafe č.1 a č.2 je znázornený počet skúšaných hybridov na zrno a siláž, vrátane kontrolných odrôd, na základe prijatých žiadostí o registráciu odrôd v roku 2021. V grafe č.3 je znázornený počet skúšaných hybridov na zrno a siláž v rokoch 2019-2021 (vrátane kontrolných odrôd).

Zhodnotenie priebehu počasia

Na skúšobných staniciach ÚKSÚP prebiehali v roku 2021 sejby VCU pokusov zrnových kukuríc v rozhraní od 26. apríla (Veľké Ripňany) do 11. mája (Jakubovany) a sejby VCU pokusov silážnych kukuríc od 26. apríla (Bodorová, Veľké Ripňany) do 12. mája (Spišská Belá). Na vývoj porastov kukurice siatej malo v roku 2021 na všetkých skúšobných staniciach výrazný vplyv hlavne počasie. Termín sejby kukuríc bol v porovnaním s rokom 2020 približne o 20 dní neskôr. Hlavnou príčinou boli veľmi nízke teploty v mesiacoch apríl a máj.

Mesiac apríl bol na celom území Slovenska, v dôsledku častých vpádov chladného vzduchu, najmä v prvých dvoch dekádach teplotne podnormálny (studený). Išlo o najchladnejší apríl od roku 1997 (Zdroj SHMÚ). Nameraná priemerná minimálna denná teplota sa na skúšobných staniciach ÚKSÚP pohybovala od -3,2 °C (Veľký Meder) do -8,4 °C (Spišská Belá). Atmosférické zrážky v tomto mesiaci boli veľmi priestorovo premenlivé. Vyššie mesačné úhrny oproti normálu boli zaznamenané predovšetkým na skúšobných staniciach Vranov nad Topľou, Jakubovany, Veľký Meder a Spišská Belá.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down