Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), Odbor odrodového skúšobníctva, vykonáva v zmysle platnej legislatívy štátne odrodové skúšky na účely registrácie nových odrôd pestovaných rastlín na svojich skúšobných staniciach.

V štátnych odrodových skúškach za účelom registrácie hybridov kukurice siatej na zrno a na siláž bolo v roku 2022 zaradených a skúšaných spolu 299 hybridov, z toho 32 kontrolných. Hybridy sú podľa dĺžky vegetačnej doby zoskupované do skorostných sortimentov. V rámci Slovenska sa ako skúšobné lokality pre kukuricu siatu využíva sieť jedenástich skúšobných staníc ÚKSÚP.

Zhodnotenie podmienok v lokalitách pokusov

Na skúšobných staniciach ÚKSÚP prebiehali v roku 2022 sejby VCU pokusov zrnových kukuríc v rozmedzí od 13. apríla (Želiezovce) do 4. mája (Beluša, Veľký Meder) a sejby VCU pokusov silážnych kukuríc od 13. apríla (Želiezovce) do 5. mája (Spišská Belá).

Na vývoj porastov kukurice siatej, mal na všetkých skúšobných staniciach v rámci Slovenska, v tomto roku výrazný vplyv priebeh počasia. Nedostatok zrážok pretrvával na Slovensku už od jari. Na mnohých miestach chýbala snehová pokrývka, v jarných mesiacoch boli úhrny zrážok nižšie ako v iných rokoch. Zima bola v globále vysoko nadpriemerne teplá a suchá. Voda v pôde značne chýbala už skoro na jar, lebo k suchej zime sa pridal aj suchý marec. Skúšobné stanice západného a stredného Slovenska v tomto mesiaci v porovnaní s normálom skončili ako zrážkovo podnormálne. Na východnom Slovensku boli ku koncu mesiaca zrážky výdatnejšie. Najvyššie úhrny zrážok oproti normálu sme zaznamenali na skúšobnej stanici Haniska (+82 percent).

Deficit zrážok, extrémne teploty

V priebehu mesiaca apríl sa atmosférické zrážky vyskytovali pravidelnejšie, ale zrážkový deficit sa na našich skúšobných staniciach významnejšie nezmenil. Rovnako sa častejšie vyskytovali obdobia s podnormálnymi až silne podnormálnymi dennými teplotami vzduchu.

V mesiaci máj sme zaznamenali dve výraznejšie vlny oteplenia, kedy teplota vzduchu na najteplejších miestach dosiahla viac ako 30°C. Na skúšobnej stanici Veľký Meder a Želiezovce sme už zaregistrovali aj tropické dni. Zrážkovo bol mesiac máj mimoriadne podnormálny. Úhrny zrážok boli na skúšobných staniciach západného Slovenska sprevádzané prehánkami a búrkami, ale vyšší celkový mesačný úhrn oproti normálu, sme zaznamenali iba na skúšobnej stanici Báhoň (+40 percent). Na viacerých skúšobných staniciach východného Slovenska bol tohtoročný máj najsuchší, minimálne od roku 1961 (zdroj SHMU). Optimálne vlahové, ako aj teplotné podmienky výrazne vplývajú na vzchádzanie kukuríc.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down