08.01.2021 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ZMOS adresoval rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky k pozemkom

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom (SPF).

BRATISLAVA. Informoval o tom Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.
Zdôraznil, že ZMOS odmieta, aby sa návrh nariadenia vlády SR predkladal v skrátenom legislatívnom konaní. Nesúhlasí s dôvodmi uvedenými predkladateľom o tom, že existuje hrozba značných hospodárskych škôd spočívajúcich v zaťažení nájomcov v prípade, ak by nájomné fond určoval podľa obvyklej výšky nájomného a naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu pripomienkového konania. ZMOS podľa Kaliňáka pritom upozorňuje, že ide o nariadenie vlády SR, nie zákon predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády.
Kaliňák zdôraznil, že z pohľadu vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v predloženom materiáli pre rok 2021 predpokladá len s výpadkom nedaňových príjmov SPF vo výške 4,5 milióna eur. V doložke vplyvov na rozpočet obcí sa vykazuje nulový dosah.
"Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že nové podmienky prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom budú mať pozitívny aj negatívny dopad na rozpočet miest a obcí. Táto skutočnosť závisí od toho, či sa náklady fyzickej osoby podnikateľa, ktorá má prenajatú pôdu od SPF podľa nových podmienok, zvýšia alebo znížia," podčiarkol Kaliňák.
Za predpokladu, že podiel zvýšených nákladov na nájomné podľa nových podmienok bude vyšší ako pri znížených nákladoch, táto skutočnosť sa podľa Kaliňáka prejaví v znížení zisku týchto fyzických osôb podnikateľov a v tejto súvislosti dôjde k výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná samosprávam na výkon ich originálnych kompetencií.
ZMOS preto podľa Kaliňáka žiada predkladateľa novely právneho predpisu o poskytnutie informácie, koľkým mestám a obciam, respektíve podnikateľským subjektom založených alebo zriadených samosprávou, ktoré si od SPF prenajímajú pozemky, predložený návrh pomôže, alebo sa negatívne prejaví v ich hospodárení.
"Združenie miest a obcí Slovenska doručilo tieto pripomienky ako zásadné, nakoľko sme presvedčení o ich mimoriadnej vážnosti," dodal Kaliňák.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down