Filter

Aktuálne články

Ideálny termín pre aplikáciu Cerone (1)

Regulácia obilnín proti poľahnutiu

Regulácia porastov hustosiatych obilnín patrí medzi základné opatrenia intenzívnych technológii pestovania pričom maximalizuje využitie úrodového potenciálu odrôd. Najmä pozemky s väčšou hustotou rastlín a vyššou úrovňou dusíkatého hnojenia vyžadujú veľkú pozornosť z pohľadu regulácie výšky a spevnenia stebla rastlín. V prípade nezvládnutia tohto kroku sa prakticky znehodnotia predošlé i nasledujúce...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Top riešenia v ochrane poľných plodín

Súčasťou jarného seminára pre poľnohospodárov, ktorý už tradične usporiadala spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r. o. v Dunajskej Strede, bola aj ponuka ucelených riešení pre ochranu najdôležitejších poľných plodín od spoločnosti Adama, ktoré sa v roku 2018 nesú v duchu zásadných zmien v portfóliu prípravkov.

Kategórie: Rastlinná výroba

SPPK: Materiál A. Marcinčina o stave agropotravinárstva v SR je zavádzajúci

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa ohradzuje voči materiálu splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) Antona Marcinčina o stave agropotravinárstva na Slovensku. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na jeho materiál zverejnený 13. apríla. Podľa SPPK sú v materiáli viaceré nezrovnalosti, ktoré v konečnom dôsledku...

Kategórie: Spravodajstvo