Filter

Morenie osiva strukovín

Pre udržanie správneho osevného postupu a obohatenie pôdy je pestovanie strukovín správna alternatíva. Majú vysokú predplodinovú hodnotu, ktorá súvisí s priaznivým pôsobením koreňového systému na vlastnosti pôdy s množstvom kvalitných pozberových zvyškov s priaznivým pomerom uhlíka a dusíka. Aby sme hneď pri vstupe zabezpečili ozdravenie pôdy, je dôležité osivo moriť prípravkami, ktoré potláčajú jednotlivé choroby.

Kategórie: Rastlinná výroba

Aktuálne články

Biathlon® 4D – Štyri rozmery boja proti burinám v obilninách

Posledné pestovateľské sezóny, hlavne v jarnom období boli mimoriadne odlišné. Vstup do sezóny v roku 2015 bol relatívne vlhký, chladnejší a oneskorený. Minulý rok bolo zase aplikačné okno prikrátke kvôli rýchlemu prechodu z nízkych teplôt do tropických. Aplikácia herbicídu patrí medzi kľúčové zásahy v pestovaní obilnín. Konkurencia burín môže mať...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Novinky a inovatívne riešenia v ochrane rastlín

"Čoraz dôležitejším sa stáva vzhľadom na meniace sa podmienky prostredia mať k dispozícii nové prípravky, ktoré sú schopné reflektovať na aktuálny stav. Preto v roku 2017 prichádzame so štyrmi novými produktmi - moridlami Monceren® G a Redigo® Pro, herbicídom Bandur® a rastovým regulátorom Spatial® Plus.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Inovatívne proti burinám v ozimných obilninách

„Ošetrovanie obilnín v jesennom období naberá na dôležitosti najmä z dôvodu zmien v priebehu počasia v posledných rokoch s výskytom teplejších jesení, miernych zím, taktiež so skorším nástupom jari a teda otvorením vegetácie. Toto všetko vytvára priaznivejšie podmienky pre vzchádzanie burín na jeseň a koncom zimy, rovnako v skorom jarnom...

Kategórie: Rastlinná výroba

Fuzariózy a kvalita osiva

"Fuzariózy patria k ekonomicky najdôležitejším chorobám obilnín, ktoré sú však veľmi ťažko zvládnuteľné. Napádajú všetky orgány rastliny vrátane koreňovej sústavy, môžu sa vyskytovať počas celého pestovateľského obdobia obilnín. Straty na úrodách spôsobené fuzáriami môžu vo všeobecnosti dosiahnuť 10 - 50 percent.“

Kategórie: Rastlinná výroba

„Veda pre lepší život“ – inovatívne v ochrane obilnín

Odborná konferencia spoločnosti Bayer, ktorá sa uskutočnila v polovici januára v Nitre aj tentoraz priniesla aktuálne témy, zamerané na najdôležitejšie choroby obilnín, na možnosti efektívnej regulácie porastov obilnín, riešenia proti burinám v oziminách a predstavila nové produkty v segmente moridiel, herbicídov a rastových regulátorov, ktoré budú uvedené v nadchádzajúcej sezóne.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Ako sa meria práca v poľnohospodárstve

Pracovná sila je v poľnohospodárstve popri pôde a kapitáli najdôležitejším výrobným faktorom, ktoré spolu generujú ekonomický výsledok podniku. Súčasný pokles podielu práce na vytváraní masy pridanej hodnoty v poľnohospodárstve je objektívnym a dlhodobým trendom, vyplývajúcim okrem iného predovšetkým z inovácií a technologického pokroku.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo