Filter

V Európe ubúda včiel a chýba med, lesníci chcú obnoviť včelárstvo

Európa v súčasnosti zápasí s ústupom včelárstva, ktoré dnes dokáže pokryť 60 % celkovej spotreby na starom kontinente. Zvyšok dopytu sa uspokojuje dovozom medu, ktorý má často neznámy pôvod i zloženie. Skonštatovali to vo štvrtok odborníci zo Slovenska i Maďarska, ktorí sa stretli na zámku v Topoľčiankach, aby odštartovali spoločný cezhraničný projekt zameraný na obnovenie včelárskej tradície.

Kategórie: Spravodajstvo

Aktuálne články

Nárok na doplnkovú platbu na dobytčie jednotky sa upraví

Nariadenie upraví podmienky oprávnenosti v prípade dátumu podávania žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Vyplýva to z novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú by mala v stredu (17.1.) odobriť vláda. Účinnosť by nariadenie malo nadobudnúť 1. februára 2018.

Kategórie: Spravodajstvo

Nariadenie stabilizuje pôdu v užívaní ÚKSUP spravovanú pozemkovým fondom

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu (SPF) pri poskytovaní náhradných pozemkov, má stabilizovať pôdu v užívaní Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP). Vyplýva to z novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú by mal v stredu (17.1.) schváliť vládny...

Kategórie: Spravodajstvo

Hnojenie plodín minerálnymi živinami

Zloženie pôd sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a premen1ivosťou a je podmienené zvetrávaním hornín a minerálov v pôdotvornom procese. Od toho z akých hornín sa pôda vyvinula, závisí aj jej základný obsah živín. Od materskej horniny závisí pôdna reakcia a obsah mikroelementov. Základné minerálne živiny ako dusík, fosfor a draslík sú...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pestovanie kukurice a priemyselné hnojivá

Okrem vody sa k základným limitujúcim faktorom produkcie v podmienkach Slovenska zaraďuje výživa rastlín. Kukurica patrí medzi plodiny, ktoré majú vysoké nároky na výživu, ale zároveň dodané živiny aj veľmi efektívne využívajú. Zabezpečenie vyrovnanej výživy počas vegetačného obdobia umožňuje dobre využiť vysoký úrodový potenciál kukurice.

Kategórie: Rastlinná výroba

Aromia bungii: fúzač na drevinách

Aromia bungii, potenciálny karanténny škodlivý organizmus pôvodom z miernych oblastí východnej Ázie, bol prvýkrát pozorovaný v rámci Európy v roku 2011 na slivke (damsonská slivka) v súkromnej záhrade v Nemecku. O rok neskôr zaznamenalo jeho výskyt Taliansko. Veľká Británia zachytila živé larvy v súvislosti s prepravou drevených paliet. V rámci...

Kategórie: Záhradkár