Filter

Aktuálne články

Približne 6 ton hrozna z hektára plánujú pozbera poèas tohtoroènej sezóny po¾nohospodári z PD Mojmírovce. Hrozno pestujú na ploche 145 hektárov, doteraz  ho pozberali  z 22 hektárov. Pod¾a slov Miroslava Belana z PD Mojmírovce bude tohtoroèná kvalita hrozna najlepšia za posledných 10 rokov. (kompletná správa v ekon.red.TASR)
Foto Daniel Veselský / TASR 10.9.2003 Mojmírovce.

Zmena klímy ovplyvňuje vinohradníctvo v SR pozitívne aj negatívne

Zmena klímy ovplyvňuje vinohradníctvo v SR jednak pozitívne, ale aj negatívne, pretože sa na jednej strane zlepšujú teplotné podmienky pre niektoré odrody viniča. Na druhej strane sú veľkým problémom nebývalé teplotné výkyvy, ktoré viniču škodia. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave viceprezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS)...

Kategórie: Spravodajstvo

1

Výhody pestovania sóje fazuľovej

Sója fazuľová (Glycine max L.) je jednoročná strukovina, ktorej pravdepodobný pôvod je v strednej Číne. Zložením a možnosťami využitia zaujíma osobitné postavenie v ľudskej výžive a je dôležitou surovinou krmovinárskeho priemyslu. Biologickou podstatou patrí medzi strukoviny, ale z hľadiska hospodárskej systematiky a použitia finálneho produktu je zaraďovaná medzi olejniny, kde...

Kategórie: Rastlinná výroba

3 (2)

S rešpektom k pôde a prostrediu

Jedným z prvých priekopníkov a šíriteľov myšlienok ekologického systému hospodárenia na pôde v Dolnohronskom regióne sú Dr. Ing. Ladislav Palík a Klára Palíková zo Želiezoviec. V poľnohospodárskej prvovýrobe začali podnikať na začiatku 90. rokov, najskôr na 40 hektároch ornej pôdy. Postupným rozširovaním aktivít firmy v súčasnosti hospodária na 400 hektároch...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

444

Moderné technológie vedú k výsledkom

Spoločnosť Poľno SME, s. r. o. Palárikovo vznikla z bývalého Štátneho majetku, š. p. Palárikovo v roku 1996. V súčasnej štruktúre vlastníckych vzťahov sa rozvíja od roku 2003, kedy prišli noví majitelia na čele s Ing. Zoltánom Černákom, ktorí významne investovali do moderných technológií, strojového parku, nových dielní, skladov, komunikácií...

Kategórie: Rastlinná výroba

IMG_1538

Quo vadis, Domine? (II.)

U väčšiny BIO-pesticídov je príliš krátka doba účinnosti a mechanizmus účinku sa veľmi často zahmlieva. V praxi to znamená, že pri takýchto prípravkoch treba často opakovať ochranný zásah, ako je tomu napríklad v prípade eko-insekticídu na báze Bacillus thuringiensis.

Kategórie: Rastlinná výroba