Filter

Aktuálne články

Pozitívny vplyv aplikácie Zantary na dĺžku listov

Fungicídna ochrana proti helmintosporióze pšenice a ramuláriovej škvrnitosti jačmeňa

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu obilia na potravinárske aj kŕmne účely. Výskyt helmintosporiózy pšenice (DTR) je v posledných rokoch na výraznom vzostupe. Primárna infekcia pochádza zo zvyškov strniska na povrchu pôdy, žltkasté škvrny vždy s tmavým bodom v...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Faktory vplývajúce na účinnosť herbicídov

Účinnosť herbicídov zvyšuje, prípadne znižuje množstvo komplexne pôsobiacich faktorov. Predkladaným príspevkom by sme ich len pripomenuli pred začiatkom hlavnej sezóny ochrany rastlín. Ide zároveň tiež o najčastejšie príčiny herbicídnych „zlyhaní“ či zdroje neželanej fytotoxicity. K týmto faktorom patria hlavne pôdno-klimatické ukazovatele a s nimi spojené fyzikálne, chemické a biologické procesy.

Kategórie: Rastlinná výroba

Zelenine svitá na lepšie časy

Dňa 18. apríla 2017 v sa Maduniciach konalo Valné zhromaždenie Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska (ZZZS). Vďaka zlúčeniu Zväzu integrovanej produkcie zeleniny a Zeleninárskej únie Slovenska sa tak po dlhom čase podarilo zjednotiť 80 percent pestovateľov a výrobcov zeleniny na Slovensku.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

Ako zvládnuť aplikáciu pre GSAA

Pôdohospodárska platobná agentúra („PPA“) upozorňuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr ako aj širokú verejnosť, že aplikáciu pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP).

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

Strmý rast Dunajskej sóje

Stále viac spoločností si uvedomuje pridanú hodnotu, ktorá môže vyplynúť z udržateľného poľnohospodárstva, a význam certifikovanej udržateľne pestovanej sóje. Členstvom v asociácii Donau Soja sa spoločnosti, pôsobiace v poľnohospodárstve a v environmentálnom sektore, pridávajú k snahe vrátiť sóju do Európy. ...

Kategórie: Spravodajstvo

Získal by spotrebiteľ i domáci výrobca

Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) sa dlhodobo snaží vychovávať širokú verejnosť k spotrebiteľskému patriotizmu a orientovať ju na prednostný nákup čerstvých potravinárskych výrobkov predovšetkým od slovenských výrobcov. Veľké možnosti na zvýšenie odbytu hydinového mäsa pôvodom zo Slovenska vidia predstavitelia ÚHS najmä v školských jedálňach a v podnikoch verejného stravovania. Aj o...

Kategórie: Spravodajstvo

Finále projektu Made in Italy

V súčasnom období vo verejnosti rezonuje téma kvality importovaných potravín. K tomu, aby obyvatelia príslušnej krajiny konzumovali kvalitné potraviny, prispieva i dotačná politika pre domácich výrobcov ako i podporovanie výroby tradičných regionálnych potravín. Ak sú potraviny kvalitné, potom sa zvyčajne ľahko presadzujú i na zahraničnom trhu, ale o ich kvalite...

Kategórie: Spravodajstvo